SİTEMİZDE

Ziyaretçiler: 5648051
Ormet Emlak - Hoşgeldiniz
HABERLER
AİDATINI ÖDEMEYEN KİRACIYA TAHLİYE
TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ile kiracıların hayatı zorlaşıyor. Tasarı yasallaşırsa, ev sahipleri 10 yıldan eski kiracıları hiçbir gerekçe göstermeden çıkarabilecek. Tasarıdaki bir başka düzenleme ile de, elektrik, su, ısıtma ve aydınlatma gibi ortak giderleri 2 ay ödemeyen kiracı tahliye edilebilecek.
Devamı...
 
KİRA GELİRLERİNİN BEYANINDA İNCE NOKTALAR
KİRA geliri olanların, içinde bulunduğumuz mart ayının 25’inci günü akşamına kadar, bu gelirlerini beyan etmeleri gerekiyor.
Devamı...
 
KİRALAR BANKAYA YATACAK!

29/07/2008 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DEN ;

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Bakanlığımıza, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini...

Devamı...